Co właściwie robi agencja typu celnego?

Czy celna agencja i Celny Urząd to te same twory? To dwa pojęcia są przez różne osoby używane w błędnym wymiarze w zamienny sposób. Bo te dwa podmioty różnią się od siebie całkiem i nie należy ich ze sobą identyfikować, choć naturalnie grunt ich działania jest podobny.
I tak Urząd Celny to rządowego typu agencja, organ administracyjny trudniący się kontrolą legalnego funkcjonowania obrotu handlowego z zagranicą, eliminowaniem przestępczości celnej i przestrzeganiem reguł w kodeksie celnym. Zakres działań tego miejsca to:

  • zapobieganie i ściganie z urzędu przestępstw i wykroczeń
  • sprawowanie dozoru celnego
  • wymiar i pobieranie przyjętych stawek celnych
  • nadawanie towarom znaczenia w kontekście celnym

Nadzór nad urzędem sprawuje Ministerstwo Finansów.

Agencja celna jest nieco inna pod kątem charakteru, bo nadrzędnym jej celem jest pomoc dla podmiotów gospodarczych w formalnościach celnych. Stąd agencja celna to w przypadku firm jeden z ważniejszych tematycznych wątków w szczególności wtedy, gdy przedmiot działalności to obrót handlowy z zagranicą. Dzięki Agencjom Celnym nie muszą się wcale samodzielnie zajmować formalnymi aspektami powiązanymi stricte ze spełnianiem wymagań, które będą powiązane z kwestią przepisów celnych. Agencje celne reprezentują po prostu firmy przed Urzędem Celnym.

Czym konkretnie się w tym zakresie zajmują?

Agencje celne są odpowiedzialne za celne zgłoszenia. Przygotowują także wszystkie najważniejsze dokumenty do odpraw eksportowych lub importowych, deklaracji INTRASTAT* lub deklaracji związanych z kwestiami akcyzy. Obliczają i wykazują w zgłoszeniu celnym kwoty należności przywozowych lub wywozowych. To one też czuwają nad prawidłowością obrotu i samych elementów dokumentacji. Jeśli stwierdzą coś nieprawidłowego zgłaszają to do klienta żeby mógł odpowiednio zareagować.

Czy warto korzystać z jej usług?

Takie pytanie zadaje sobie na pewno wielu przedsiębiorców tym bardziej, że usługi takich agencji wiążą się z pewnymi kosztami. Takowe pytanie jest jednak retoryczne, bo warto. Praca fachowców sprawi, że poprzez eksport czy import rozwiązujemy wiele problemów w zakresie prawnym, które mogą mieć przecież bardzo poważne dla nas finansowe konsekwencje. Jeszcze na dodatek nie będziemy się musieli tym wszystkim zajmować, ani też zatrudniać dodatkowej osoby do firmy. Korzyści są zatem oczywiste i bezdyskusyjne.