Przenośniki rolkowe i ich zastosowanie

Przenośniki rolkowe służą do wykorzystywania ich w różnego typu procesach technologicznych. Jednak nie jest to jedyna dziedzina, gdzie są one wykorzystywane, ponieważ znajdują swoje wykorzystanie również w transporcie wewnątrz magazynowym. Do materiałów transportowanych najczęściej należą opakowania zbiorcze,...

read more